Välj oss som utförare

För att få hemtjänst behöver du först ett biståndsbeslut från din kommun. Det får du genom att kontakta Stockholms stad. Biståndshandläggaren beräknar hur mycket stöd som behövs och sedan kommer biståndshandläggaren be dig välja en hemtjänstutförare. Om du bor i Stockholms innerstad kan du välja oss.

Om du har behov av, men tidigare inte fått hemtjänst, så berättar vi gärna hur du går tillväga. Du är varmt välkommen att ringa till oss. Om du redan har hemtjänst idag så kostar det inget extra för dig att välja eller byta till oss.

Så här gör du för att välja oss:

  • Ring till oss så berättar vi mer om vår hemtjänst, vårt arbetssätt, personalen och de tjänster vi kan erbjuda. Innerstadens hemtjänst når du på: 08 – 505 854 70. Du kan även mejla till: mikael.hedendahl@legevisitten.se
  • Till din biståndshandläggare säger du sedan att du vill välja Certus Omsorg  (Innerstadens hemtjänst) som din hemtjänstutförare.
  • Biståndshandläggaren kontaktar sedan oss och gör en beställning.
  • Du får en kontaktman hos oss som bokar in ett hembesök med dig där vi går igenom dina behov och önskemål och tillsammans med dig upprättar vi en genomförandeplan för hur din hemtjänst ska utformas.

Du är varmt välkommen att höra av dig till oss! :)