Innerstadens hemtjänst

Group of senior friends chatting

Varmt välkommen till Innerstadens hemtjänst!

Innerstadens hemtjänst karaktäriseras av stor kunskap och medmänsklighet samt en förstklassig och flexibel service gentemot våra kunder. Vi har professionella medarbetare som förstår våra kunders omvårdnads- och servicebehov. Vår ambition är att erbjuda bästa möjliga omvårdnad i en trygg miljö där kundens personliga integritet samt kontinuiteten och kvaliteten på hjälpinsatsen sätts i första rummet.

Innerstadens hemtjänst har lång erfarenhet av att bedriva hemtjänst och har varit med sedan starten då Stockholms stad beslutade att öppna för privata hemtjänstutförare. Observera att priset för hemtjänst är det samma oavsett om man väljer en privat eller kommunal hemtjänstutförare.

Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång. De flesta har lång erfarenhet av att jobba inom hemtjänsten och vår låga personalomsättning visar att våra medarbetare trivs. Vi har i dagsläget cirka 70-80 kunder i innerstaden. Kontakta oss gärna om du har frågor, vi besvarar dem mer än gärna!

Vi utför hemtjänst på:
* Östermalm
* Norrmalm
* Södermalm
* Kungsholmen
* Enskede-Årsta-Vantör

Vad kan vi erbjuda?
Vi utför alla de service- och omsorgsinsatser du beviljats i ditt biståndsbeslut från kommunen. Vår hemtjänst erbjuder stöd med till exempel matlagning, personlig hygien, städning, tvättning, inköp, promenader och följeslagning, utifrån dina behov. Utöver de biståndsbedömda insatserna erbjuder Innerstadens hemtjänst även hushållsnära tjänster som du kan välja att utnyttja trots att de ligger utanför stadens hemtjänst. Våra hushållsnära tjänster utgår från våra kunders önskemål. Det kan t.ex. handla om klädvård, gräsklippning, snöskottning och ledsagning med mer. Du kan oftast använda dig av rutavdraget som gäller på 50 % av arbetskostnaden.

Vår personal dygnet runt
För din trygghet har vi en egen nattpatrull vilket innebär att vår egen personal besöker dig om du beviljats insatser under natten. Vår personal kommer om du larmar, oavsett tid på dygnet.

Du får en egen kontaktman
Varje kund får en egen kontaktman som tillsammans med kunden skriver en genomförandeplan. Den beskriver bland annat hur du som kund vill ha din hemtjänst utförd och när. Kontaktmannen ansvarar även för kontakten med bland annat anhöriga och vårdcentral.

Hög kontinuitet
Vi erbjuder våra kunder en hög personalkontinuitet. Varje vardag mellan 08.00 och 16.30 är det oftast din kontaktman som besöker dig. Om du har insatser på kvällar och helger så utses specifik kvälls- och nattpersonal.

Kunnig personal
Våra medarbetare är undersköterskor eller har det lång erfarenhet av att jobba inom hemtjänsten. Vi har också medarbetare som har utbildning inom demens, stroke och palliativ vård. Arbetet leds av vår verksamhetschef. Vi anordnar kompetensutvecklande utbildningar för personalen inom områden som lyftteknik och hjärt- och lungräddning. Vår personal arbetar efter värdeorden trygghet, prestigelöshet och engagemang.

Mat enligt dina önskemål
De matlådor som vi levererar till våra kunder kommer från Trekantens restaurang. En gång i veckan får våra kunder en meny där de har möjlighet att välja mellan olika rätter. Om man hellre vill ha mat levererad från en lokal restaurang går det självklart bra. Vi lagar även gärna mat hemma hos våra kunder om de beviljats detta i sitt biståndsbeslut från kommunen.

Ring oss gärna!
Du får mer än gärna ringa till oss så berättar vi mer. Vi värdesätter den personliga kontakten.  Innerstadens hemtjänst når du på: 08 – 505 854 70.
För att läsa mer om hur du väljer oss som utförare klicka här.